Ważniejsze usługi symulatorów:

 

- modelowanie zgodnie z rzeczywistośćią elementów obrabiarki i konfiguracji osi

- interfejs użytkownika można konfigurować na zdjęciu systemu sterującego

- modele prostych częśći mozna wygodnie opisać w symulatorach

- modele bardziej skomplikowanych częśći mozna importować od innych systemów CAD w formacie  IGES

- zadawanie przesunięcia punktu zerowego na podstawie puktów modeli położonej w obszarze pracy obrabiarki

- sprawdzanie syntaktycznej i semantycznej poprawnośći programów NC

- symulowane narzędzia: cylindryczne, stożkowe, kątowe, kuliste, toroidalne, kształtowe, do gwintów, wytaczadła i narzędzia do toczenia z róznymy plytkami do skrawania.

            Te częśći  są obrobione kulistymy narzędziamy

- tworzenie róznicy modeli i narzędza krok po kroku

- symulowanie korekcji narzędzia

- sprawdzanie mozliwych zderzeń narzędzia z detalem gdy w przypaku szybkiego posuwu

- sprawdzanie mozliwych zderzeń  wszystkich elementów obrabiarki ze sobą, z detalem i z narzędziem

- pomiar i dokumentowanie pomiarów po skrawaniu na modelu

- pokazując dany element ruchu mozna zidentyfikować blok z którego on pochodzi

- funkcje wspomagające tworzenia programu: frezowanie kieszeń, konturów, cykle wiercenia, grawerowanie itd.

        

- kalkulacja normowego czasu