NVCAD jest softwerem CAD, który został rozwinięty przez NOVUM. Zawiera dużo zrealizowanych wniosków, pomysłów naszych użytkowników.

 

Usługi programu: 

 

- rysowanie, dokumentowanie pomiarów w 3D.

 

- importowanie rysunków i modeli z innych systemów CAD w standardowych formatach.

 

- tworzenie modeli przez operacje Boole'a (suma, różnica lub iloczyn elementów).

 

- eksportowanie rysunków i modeli 3D. Rysunki mogą być wykorzystane w symulatorach w celu porównania rysunku z liniami wskazującymi drogę narzędzi, lub w funkcjach CAM (cykle wiercenia, frezowanie kieszeni i konturów). 3D modele są wykorzystywane w symulatorach w celu pokazania elementów obrabiarki (prowadnica, stół obrotowy, głowica uchylno-obrotowa, itd.) zgodnie z rzeczywistością. Natomiast w przypaku symulacji obróbki służą  do pokazania części w obszarze obróbki w stanie surowym i do obserwowania stopniowej zmiany tej cźęśći podczas obróbki.