- Konvertery służące do konwersji między formatami różnych systemów sterowania NC

Użytkownicy numerycznie sterowanych obrabiarek często spotkają się z problemem, że znaczną przeszkodą modernizacji przestarzałego systemu sterowania NC jest to, że są setki lub tysiące albo jeszcze więcej do tej pory napisanych programów do obróbki detali, które trzeba znowu napisać i wypróbować, co jest bardzo kosztowne. NOVUM jest Waszym partnerem w rozwiązaniu tego problemu, i ma dużo referencji w tej dziedzinie. Taki software wykona to zadanie w ciągu parę minut, i jednocześnie sprawdzi syntaktyczną i semantyczną poprawność tych programów.

 

- Utworzenie programów do obróbki na frezarce lub elektroerozyjnej wycinarce bardzo małych lub dużych kół zębatych.

 

Ten sofware sluży do obróbki na numerycznie sterowanej obrabiarce  kół zębatych które mają profil ewolwent według DIN867 lub DIN58400. Można ustawić  typ profilu, współczynnik przesuwu profilu, moduł, ilości zębów, średnicę zewnętrzną, dokładność aproxymacji kręgami, a w przypadku plastykowych kół można podać kompensację skurczu wtórnego..