Nasza firma ma duże doświadczenie w zastosowaniu CIM ( Computer Integrated Manufacturing - komputerowo zintegrowane wytwarzanie ). Podczas gdy systemy CAD-CAM  są lokalne, CÍM  integruje zastosowanie komputerów we wszystkich związanych z produkcją obszarach działania przedsiębiorstwa i potrzebuje też globalnej koncepcji planowania produkcji. Główne elementy takiego systemu CÍM:

 

- Biuro konstrukcyjne, gdzie toczy się komputerowo wspomagane projektowanie CAD

- Biuro technologiczne, gdzie programy CNC są tworzone przy pomocy CAM

- Centralny serwer sieciowy, które umożliwi intergrację podsystemów.

- Zakład produkcyjny, gdzie znajdują się numerycznie sterowane i konvencjonalne obrabiarki

- Terminale dla mistrzów warsztatu, którzy układają harmonogram pracy

- Terminale dla wyższego kierownictwa produkcji, skąd można obserwować przebieg produkcji oraz uzyskać analizy i wykazy